Skip to main content

Arteterapia dla dorosłych - odnajdź sens dzięki sztuce

Dodaj komentarz

Arteterapia to rodzaj oddziaływania terapeutycznego, które wykorzystuje różne techniki kreatywne i artystyczne w celu wyrażenie i zrozumienia swoich emocji i uczuć. Jest to bardzo dobry sposób na pomoc seniorowi w nauce komunikowania swoich potrzeb oraz rozumieniu ich. Ponadto to świetny sposób na spędzenie wolnego czasu w grupie osób o podobnym wieku i zainteresowaniach, dzięki czemu senior nie ma poczucia wykluczenia społecznego.

Czytaj więcej

Jak rozpoznać wadę wymowy u dziecka?

Dodaj komentarz

Mowa pełni ważną rolę w procesie komunikowania się z otoczeniem. Jest to stosowanie systemu językowego złożonego ze znaczeń i reguł gramatycznych, do wyrażania myśli, emocji i potrzeb. Jednym z aspektów mowy jest artykulacja, czyli nadawanie przekazywanym treściom formy brzmieniowej. Są to ustne wypowiedzi, które powinny być zrozumiałe dla odbiorcy, posługującego się tym samym językiem. Jeśli artykulacja jest nieprawidłowa, może to zakłócić dokładne porozumiewanie się z otoczeniem i prowadzić do zaburzeń funkcjonowania w środowisku społecznym. Rozwój mowy u dziecka jest długotrwałym procesem, który zaczyna się już w pierwszych miesiącach życia.

Czytaj więcej