Jak wygląda mycie i dezynfekcja sprzętu endoskopowego?

Literatura medyczna zna przypadki zakażeń, powstałych w wyniku niedokładnej sterylizacji i dezynfekcji sprzętu medycznego. Niezwykle istotną kwestią, związana z opisanymi niebezpieczeństwami, jest więc precyzyjne wykonywanie zapisów, zawartych w szpitalnych przepisach BHP, instrukcjach obsługi endoskopu oraz opisie konstrukcji jego i towarzyszących mu akcesoriów. 

stenty nitinolowe

Serwis endoskopów 

Oprócz regularnej dezynfekcji sprzętu medycznego, szczególnie istotną kwestią jest jego serwis oraz odpowiednia konserwacja. Profesjonalny serwis endoskopów Sonologistic oraz myjni endoskopowych zapewnia kompletną obsługę w zakresie właściwego utrzymania sprzętu, opartą na dogłębnej znajomości różnych modeli.  

Jak wygląda dezynfekcja endoskopu?

Proces dezynfekcji endoskopu obejmuje kilka etapów: wstępne oczyszczenie, test szczelności oraz czyszczenie ręczne. W ramach tego ostatniego możemy wyróżnić mycie zewnętrznych powierzchni oraz ich płukanie przy wykorzystaniu specjalistycznych detergentów. Do wykonania tych działań może być użyty specjalistyczny sprzęt, taki jak myjnia endoskopowa IRIS 5 czy wersja ENDO CLEAN 1000. Jej użycie powoduje niewielką modyfikację przebiegu czynności: po testach szczelności - nieszczelność eliminuje endoskop z dalszego użytkowania - następuje płukanie i mycie zasadnicze. Dezynfekcja chemiczna i termiczna wraz z płukaniem i suszeniem kończą proces.

W przypadku narzędzi dodatkowych i elementów endoskopu, charakteryzujących się termostabilnością, wykorzystuje się również - oprócz tradycyjnego mycia i dezynfekcji z wykorzystaniem detergentów - czyszczenie ultradźwiękowe. Możliwa jest również sterylizacja gazowa lub parowa.

Przechowywanie endoskopu i wyposażenia dodatkowego

Niezwykle istotna kwestia, związaną z właściwym i bezpiecznym dla pacjenta użytkowaniem endoskopu, jest zastosowanie odpowiedniej procedury przechowywania sprzętu. Osoby, które rozpoczynają korzystanie z niego, mają obowiązek upewnienia się, że zarówno w trakcie procesów dekontaminacyjnych, jak i późniejszego magazynowania, nie doszło do naruszenia wspomnianych zasad. Jeżeli występują jakiekolwiek wątpliwości - sprzęt należy poddać ponownej dezynfekcji. Tak rygorystyczne podejście do tematu jest podyktowane dbałością o zdrowie i życie pacjentów.

Profesjonalne środki chemiczne w dezynfekcji endoskopu

Proces dezynfekcji endoskopu wymaga użycia specjalistycznych środków chemicznych. Jest to spowodowane przede wszystkim zagrożeniami, jakie niesie użycie powszechnie dostępnych detergentów: specyficzna konstrukcja endoskopu zakłada stosowanie materiałów, które mogą wchodzić w reakcje ze środkami, przeznaczonymi do użytku domowego. Z tego względu nieodpowiednio dobrane chemikalia mogą prowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia niektórych elementów sprzętu lub wyposażenia dodatkowego. Profesjonalne środki chemiczne, takie jak płyny do dezynfekcji, chusteczki, stosowane do oczyszczania powierzchni sprzętu czy specjalistyczne płyny do mycia, pozwalają na wyeliminowanie tego typu zagrożeń.